Kurumsal Değerler

 

Vizyonumuz,

 • Müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, toplumsal ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde, işbirliği ve yardımlaşma ile çözüm üretme anlayışında olarak birlikte kazanmak.
 • Alüminyum profil alanında kaliteli, saygın, lider bir kuruluş olmak.

Misyonumuz,

 • Çalışanlar olarak kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı vizyonumuzu içselleştirerek bu hedefe dönük olarak çalışmak konusunda motive etmek,
 • Varlığımızın öncelikli hedefi olarak, müşteri ihtiyaçlarını dinlemek, en iyi ürün ve servisle ihtiyaçlarının da üzerinde onlara cevap verebilmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde, devlete, müşterilerimize, personelimize, iş ortaklarımıza, toplumsal ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde daima dürüst davranmak, kendi yararı için başkalarına zarar vermekten kaçınmak, - Müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, toplumsal ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde, birlikte kazanmaya dönük işbirliği ve yardımlaşma ile çözüm üretme anlayışında olmak,
 • Dış ve iç müşterilerimizin isteklerinin karşılanmasında hızlı, zor hedefleri başarmada kararlı ve "biz biliyoruz" demeden yeniliklere açık olarak, sürekli öğrenen ve gelişen olmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gereklerini yerine getirerek, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli üretim yapmak, kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona daha iyisini vermeye çalışmak.

Gençer Alüminyum Profil, takipçisi olduğu ilkeleri doğrultusunda, "kalite" 'yi şu şekilde tarif etmektedir:

 • Tüm proseslerde kalite ve verimliliği arttıracak yöntem ve teknikleri uygulamak,
 • Sürekli İyileştirme ve Proses Yaklaşımı ilkeleriyle hareket etmek,
 • Tüm faaliyetlerinde de, doğayı korumak,
 • Çevreye saygılı olmak ve kurum içi sosyal dengeyi korumak,
 • Toplam Kalite Yönetimi Sistemi'ni bütün çalışanlarının katılımıyla uygulamak ve geliştirmek,
 • Teknolojik gelişmelere uygun eğitim ve kaynakları sağlayarak rekabet üstünlüğünü arttırmak.

Çevre Politikası

 • Gençer Alüminyum Profil San. Tic. A.Ş. alüminyum profil, yüzey kaplama, biyet ve aksesuar faaliyetlerinde; ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.
 • Bu kapsamda üst yönetimin tam desteği ile;
 • * Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
 • * Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
 • * Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
 • * Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
 • * Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.
 • Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.