Corporate Values

 

Vizyonumuz,

 • Müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, toplumsal ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde, işbirliği ve yardımlaşma ile çözüm üretme anlayışında olarak birlikte kazanmak.
 • Alüminyum profil alanında kaliteli, saygın, lider bir kuruluş olmak.

Misyonumuz,

 • Çalışanlar olarak kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı vizyonumuzu içselleştirerek bu hedefe dönük olarak çalışmak konusunda motive etmek,
 • Varlığımızın öncelikli hedefi olarak, müşteri ihtiyaçlarını dinlemek, en iyi ürün ve servisle ihtiyaçlarının da üzerinde onlara cevap verebilmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde, devlete, müşterilerimize, personelimize, iş ortaklarımıza, toplumsal ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde daima dürüst davranmak, kendi yararı için başkalarına zarar vermekten kaçınmak, - Müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, toplumsal ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde, birlikte kazanmaya dönük işbirliği ve yardımlaşma ile çözüm üretme anlayışında olmak,
 • Dış ve iç müşterilerimizin isteklerinin karşılanmasında hızlı, zor hedefleri başarmada kararlı ve "biz biliyoruz" demeden yeniliklere açık olarak, sürekli öğrenen ve gelişen olmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gereklerini yerine getirerek, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli üretim yapmak, kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona daha iyisini vermeye çalışmak.

Gençer Alüminyum Profil, takipçisi olduğu ilkeleri doğrultusunda, "kalite" 'yi şu şekilde tarif etmektedir:

 • Tüm proseslerde kalite ve verimliliği arttıracak yöntem ve teknikleri uygulamak,
 • Sürekli İyileştirme ve Proses Yaklaşımı ilkeleriyle hareket etmek,
 • Tüm faaliyetlerinde de, doğayı korumak,
 • Çevreye saygılı olmak ve kurum içi sosyal dengeyi korumak,
 • Toplam Kalite Yönetimi Sistemi'ni bütün çalışanlarının katılımıyla uygulamak ve geliştirmek,
 • Teknolojik gelişmelere uygun eğitim ve kaynakları sağlayarak rekabet üstünlüğünü arttırmak.

Çevre Bilinci

 • Firmamız çevre ile ilgili yerel ve ulusal tüm yasa ve yönetmeliklere uyumlu faaliyet göstermekte, tüm kaynakların akılcı ve verimli kullanımı amaçlanmaktadır. Üretilen her cins atığın miktar ve/veya çevresel etkilerinin azaltılması için önlemler alınmaktadır. Fabrika sahası dışında yeniden değerlendirilmesi olası tüm atıklar sağlıklı bir şekilde depolanıp, ilgililere ulaştırılmaktadır.
 • Arıtma tesisimizde Kimyasal ve Evsel atık olmak üzere iki sistem bulunmaktadır. 1990 yılında kimyasal arıtma, 2003 yılında biyolojik arıtma tesisleri devreye alınmıştır. İSKİ parametrelerine uygun olarak çalışan ve devamlı kontrol altında tutulan sistem, otomatik olarak Ph kontrolünü sağlamaktadır. Günlük tesisten çıkan yaklaşık 50 ton su bu sistemden geçirilerek arıtılmakta ve çevre kirliliği önlenmektedir.
 • Eloksal banyolarının sülfirik asit ve alüminyum kontrolü laboratuarımızda ve GOEMAPUR cihazı ile yapılmaktadır. Tesisimizde yıkama banyoları kaskatlı sistem olup son durulama banyolarında da deiyonize su kullanılmakta ve çevreye karşı olan sorumluluğumuz yerine getirilmektedir.