Ürün Test Belgeleri ( ROSENHEIM ve FTI RAPORLARI )

 

     "TS EN 14351 Pencereler ve kapılar - Mamul standardı" ve "TS EN 13830 Giydirme cepheler - Mamul standardı" gerekliliklerince rüzgar yüküne dayanım, su sızdırmazlık ve hava geçirgenliği testleri gerçekleştirilir. Test sonuçları performans değerlerini gösteren sertifikalardır (Bir anlamda ürünün karnesidir). Bu bağlamda sonuçların kesinlikle yorumlanması ve yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, belgelerin varlığı testlerin yeterliliğini göstermezler. Testlerin yeterliliği sonuçların yorumlanmasıyla anlaşılabilir.
     Pencere ve kapılarda;
     Hava geçirgenliği 600Pa basınç altında, m²’de 10 m³’ün altında ve kanat-kasa temas yüzeyi uzunluğunun m'de 2.5 m³’ün altında olduğu takdirde numune “Sınıf 4” olarak adlandırılır. Pencereler için hava geçirgenliğinde en iyi derece "Sınıf 4" dür. (TS EN 12207)
     Pencere, rüzgar yüküne dayanım testi ile hava geçirgenliği ve su sızdırmazlık testleri öncesi yorulur. Gerektiğinde pencerenin sehim şartlarına uygunluğu denetlenir. Test 400,800,1200,1600,2000Pa basınçlarında yada istenirse daha büyük basınçlarda gerçekleştirilebilir. 1600Pa basınç altında yorulan pencerenin sınıfı C4/B4, 2000Pa basınç altında yorulan pencerenin sınıfı ise C5/B5 olarak isimlendirilir. (TS EN 12210) 1600Pa (P1) basınç altında yorulan bir pencere +800Pa ve - 800Pa (+P1/2 ve -P1/2)basınçlarına 50 kez maruz bırakılır. Hava geçirgenliği testinin tekrarlanmasının ve su sızdırmazlık testinin tamamlanmasının ardından 2400Pa(1.5 x P1) güvenlik basıncı uygulanır ve testler tamamlanmış olur.
     Su sızdırmazlık testi 15 dakikalık basınçsız su püskürtülerek başlar ve sonrasında her 5 dakikada basınç bir kademe arttırılır. Numune su alana kadar yada istenilen sonuç alınana kadar test devam eder. 100Pa’da orta contadan içeriye 5 dakika boyunca su sızmadığı durumda numune 3A olarak sınıflandırılırken, 150Pa(4A), 200Pa(5A), 250Pa(6A), 300Pa(7A), 450Pa(8A), 600Pa(9A) ve 600’ün üzerindeki basınçlarda su almayan numuneler ise Exxx (xxx= su geçişi gözlemlenmeyen basınç değeri) olarak sınıflandırılır. Buna göre 1800Pa basınç altında 5 dakika su almayan numune E1800 olarak sınıflandırılır (TS EN 12208) Su sızdırmazlık sınıfının basıncı, rüzgar yüküne dayanım testinin gerçekleştiği basınçtan yüksek olamaz.

     Giydirme cephe sistemlerindeki sınıflandırmaya ilişkin bilgi için lütfen tıklayınız.


Doğrama Sistemi Test Görüntüleri


Giydirme Cephe Test Görüntüleri

  TARİH TEST İÇERİĞİ / SONUÇLAR / AÇIKLAMALAR
08.04.2011 W75 Euro Comfort Doğrama Sistemleri (EN 1026, EN 1027, EN 12211, EN 12046-1, EN 14609, EN 12207, EN 12208, EN 12210)
SINIFLAR: Rüzgar yüküne dayanım: C5/B5     Su sızdırmazlık: 1800 PA     Hava geçirgenliği: 4
Numune, 1000 PA negatif ve pozitif basınçlara ard arda 50 defa maruz bırakıldıktan sonra yapılan su sızdırmazlık testinde 1800 PA'da su almamıştır. Hava geçirgenliği, standardın izin verdiği max değerlerin %15'ini geçmemiştir.
08.04.2011 S65 Gençer Doğrama Sistemleri (EN 1026, EN 1027, EN 12211, EN 12046-1, EN 14609, EN 12207, EN 12208, EN 12210)
SINIFLAR:   Rüzgar yüküne dayanım: C4/B4     Su sızdırmazlık: 1500 PA     Hava geçirgenliği: 4
Numunenin 1600 PA'dan daha büyük değerler için su sızdırmazlığı test edilmemiştir. Numune su almamıştır. Hava geçirgenliği, standardın izin verdiği max değerlerin %15'ini geçmemiştir.
07.03.2011 W65 Euro Comfort Doğrama Sistemleri (EN 1026, EN 1027, EN 12211, EN 12046-1, EN 14609, EN 12207, EN 12208, EN 12210)
SINIFLAR:   Rüzgar yüküne dayanım: C4/B4     Su sızdırmazlık: 1500 PA     Hava geçirgenliği: 4
Numunenin rüzgar yüküne dayanım testi 1600 PA'da yapıldığından su sızdırmazlığı, 1950 PA basınç altında su almamasına karşın <1600 PA(rüzgar yüküne dayanım sınıfının altında) raporlanmıştır. Hava geçirgenliği, standardın izin verdiği max değerlerin %15'ini geçmemiştir.
16.06.2010 F50 Cephe Sistemleri (EN 12152, EN 12154, EN 13116, EN 12207, EN 1026, EN 12153, EN 12155, EN 12179)
SINIFLAR:   Rüzgar yüküne dayanım: AE 1050     Su sızdırmazlık: 1050 PA     Hava geçirgenliği: OK
Alüminyum giydirme cephe sistemlerimizin, Giydirme Cepheler - Mamul Standardı TS EN 13830 gereğince yerine getirilen testlerinde 1050 PA hava sızdırmazlık ve su sızdırmazlık performansları elde edilmiş ve 200kg/m² rüzgar basıncında yeterliliği belgelenmiştir.