Isıl ve Statik Hesaplar

 

Isıl Hesaplamalar (Isı geçirim katsayıları; Uf - Utj, Ug ve Uw)

Sistem tasarım aşamasında ısıl iletkenlik değerleri düşük detaylar oluşturabilmek amacı ile EN ISO 10077-2 standardı gereğince bilgisayar destekli termal iletkenlik hesaplamaları yapmaktayız.

Şartnamelerde istenen Ug, Uf yada Uw değerleri doğrultusunda doğru alüminyum doğrama sistemi yada giydirme cephe sistemi ve doğru cam seçiminde danışmanlığımızdan faydalanabilirsiniz.

Cephe ve doğrama sistemlerinin ısıl iletkenlik katsayılarının tek bir Uf değeri ile nitelendirilmesi değil, projelerinizin gerekleri doğrultusunda istenen kasa kanat kombinasyonu için hesaplatılması sağlıklı olacaktır. Bu doğrultuda Gençer Alüminyum size her türlü teknik bilgiyi verebilecek donanımdadır.

Cam ısı geçiş değerleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Statik Hesaplamalar

Giydirme cephelerde statik hesaplama tabloları için tıklayınız.

Sistemlerde kullanılan taşıyıcı aluminyum profillerin dinamik rüzgar yükleri ile cam ağırlıklarını taşıyabilme yeterliliğine sahip olmaları zorunludur. Bu yeterliliğin tahkik edilebilmesi için öncelikle sistemdeki taşıyıcı elemanları etkileyen yüklerin tesbiti ve bu yükler altında elemanlarda oluşan tesirlerin hesaplanması gerekmektedir. Profillerde oluşan max. yükler ve kritik sehimler tesbit edildiğinde kullanılabilecek profillerin minumum atalet momentleri (Imin) hesaplanır ve atalet momenti, gerekli olan minimum atalet momentinden büyük olan profillerin seçimi yapılır.

Taşıyıcı profillerin, üzerlerinde bulunan camlar da dikkate alınarak maruz kalabilecekleri maksimum sehimlerin tayininde öncelikle ilgili şartname ve ülke standartları dikkate alınmalıdır. Mart 2005 TS EN 13830 standardı madde 4.1 uyarınca "Giydirme cephelerin taşıyıcı elemanlarının ön yüzlerinde meydana gelen en büyük sehim L/200 veya 15mm'den hangisi küçükse o değeri aşmamalıdır.

Bu sehim EN 13116 ya uygun olarak giydirme cephe taşıyıcı elemanlarının binanın taşıyıcı sistemine mesnetlendiği veya ankrajlandığı noktalar arasında (L) ölçülür."

Rüzgar yükü ve düşey cam yüklemesi baz alınarak yapılabilecek statik hesaplamalarda size sunduğumuz excel tablolarından faydalanabilirsiniz.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.