Static and Heat Transfer Calculations

 

Heat Transfer Calculations (Coefficient of Thermal Transmittance; Uf - Utj, Ug ve Uw)

Optimizing thermal insulation of aluminium windows is the main goal on new system designing phase. Therefore Gencer Aluminium use a fully validated thermal bridge software according to EN ISO 10211:2007 and EN ISO 10077-2:2003. By changing design and conducting countless tests, ideal designs are found.

Building specifications and regulations of countries force facade and window manufacturers to obey strict coefficients of thermal transmittance. (Ug, Uf, Uw, Utj)

Gencer Aluminium not only calculates Uf values but also provide desired technical information and simulations for any frame-sash-glass combinations.

To download a brief information about thermal transmittance coefficients of different glasses (Ug) click here.

Static Calculations

Giydirme cephelerde statik hesaplama tabloları için tıklayınız.

Sistemlerde kullanılan taşıyıcı aluminyum profillerin dinamik rüzgar yükleri ile cam ağırlıklarını taşıyabilme yeterliliğine sahip olmaları zorunludur. Bu yeterliliğin tahkik edilebilmesi için öncelikle sistemdeki taşıyıcı elemanları etkileyen yüklerin tesbiti ve bu yükler altında elemanlarda oluşan tesirlerin hesaplanması gerekmektedir. Profillerde oluşan max. yükler ve kritik sehimler tesbit edildiğinde kullanılabilecek profillerin minumum atalet momentleri (Imin) hesaplanır ve atalet momenti, gerekli olan minimum atalet momentinden büyük olan profillerin seçimi yapılır.

Taşıyıcı profillerin, üzerlerinde bulunan camlar da dikkate alınarak maruz kalabilecekleri maksimum sehimlerin tayininde öncelikle ilgili şartname ve ülke standartları dikkate alınmalıdır. Mart 2005 TS EN 13830 standardı madde 4.1 uyarınca "Giydirme cephelerin taşıyıcı elemanlarının ön yüzlerinde meydana gelen en büyük sehim L/200 veya 15mm'den hangisi küçükse o değeri aşmamalıdır.

Bu sehim EN 13116 ya uygun olarak giydirme cephe taşıyıcı elemanlarının binanın taşıyıcı sistemine mesnetlendiği veya ankrajlandığı noktalar arasında (L) ölçülür."

For Wind load and vertical glazing load calculations excel tables can be downloaded from here.

Click to download Excel Workbook.